Ett hårarbete är ett smycke tillverkat av hår. Håret flätas eller knypplas efter olika mönster och sys sedan ihop till en färdig produkt. Tekniken har mycket gemensamt med snörmakeri.

Konsten var mycket utbredd under stora delar av 1800-talet. I Sverige förknippas hårarbete främst med byn Våmhus i Dalarna. Här specialiserade man sig på hantverket och reste och sålde sina alster i hela Sverige och stora delar av Europa.
Anna Sparr har sina rötter i Våmhus och för traditionen vidare från tidigare generationers ”hårkullor” i släkten.